Eiendomsfoto


Få et unikt bilde som gjenspeiler potensialet og det nærliggende miljøet til eiendommen.


Et unikt dronebilde kan løfte et salgsprospekt til det

neste nivået eller lage et minne for livet. 

Industri, anlegg og bygg- inspeksjon


Film og foto inspeksjon fra droner gir en god og unik dokumentasjon av et objekt.


Det er også en rimelig måte å avdekke skader både

før og etter det har inntruffet. 

Termografering av bygg


Termografering kan benyttes til å identifisere lekkasjer og manglende isolering i bolig og næringsbygg.

Inspeksjon og termografering av

utvendige elektriske anlegg


Termografering kan benyttes til å identifisere feil på 

elektriske anlegg som for eksempel varmgang

og feilkobling. 

Registrert operatør og piloter

Ansvarsforsikring fra Gjensidige